osadenie hákov,vymeranie a pokládka strešnej krytiny

Spustiť prezentáciu