Vyrovnanie krovu podbitím starého krovu do šnúrok

Spustiť prezentáciu