Nahodené osb dosky na strope podkrovia so vzduchovou medzerou 2cm - ( hrúbka dosky)

Spustiť prezentáciu