UD profil pripevňujeme na obvodovú stenu po predvŕtaní plastovými natĺkacími hmoždinkami

Spustiť prezentáciu