Zhotovenie prednej časti domu,kvôli montáži vonkajších roliet

Spustiť prezentáciu