Po prebrúsení steny po sieťkovaní nasledovalo mliekovanie

Spustiť prezentáciu