Začiatok realizácie,postavenie lešenia

Spustiť prezentáciu