Príprava pre vybetónovanie platne na prístrešok

Spustiť prezentáciu